Svebio Fuel Market Day 2021

Svebio Fuel Market Day 2021

Anmälan

Fuel market day

Välkommen på Svebio Fuel Market Day 7 september 2021!

Våren var kall och gav minskade bränslelager. Utsläppsrätterna för koldioxid kostar nu över €50/ton och inget tyder på att de sjunker. Samtidigt har både Tyskland och Frankrike numera kännbara koldioxidskatter. I kombination med höga priser på utsläppsrätter blir fossila bränslen väldigt dyra.Vad får det för konsekvens i Tyskland och Frankrike och hur påverkar det den svenska marknaden?

Elpriserna är höga och terminerna ger höga elpriser resten av året. En del företag ersätter elanvändning med pellets. Gäller det bara ett fåtal eller många? Hur påverkar det bränslesituationen?

Priserna på vegetabiliska oljor har stigit samtidigt som regeringen infört skatt på biooljor för uppvärmning. Försvinner flera biooljor från marknaden? Vad kan vi använda istället?

Vi diskuterar och debatterar förutsättningarna för årets bränslesäsong under en intensiv och intressant dag den 7 september på IVAs konferenscenter i Stockholm.

Välkommen!

Vi använder oss av cookies. Läs mer