PelletsFörbundets strategidag 2021

PelletsFörbundets strategidag 2021

Anmälan

Välkommen till ett strategimöte för medlemmar.

Årets strategimöte hålls i Jönköping den 19 oktober.

Tid 9.00 – 14.30
Plats: Elite Stora Hotellet i Jönköping

PelletsFörbundets årliga strategimöte hålls i Jönköping. Strategimötet genomförs som en workshop med tre huvudämnen. Ämnena berör områden som är helt okänsliga och transparanta för både medlemmar och övriga intresserade. Områdena är följande.

  • Bedömning av ekonomiska nyckelfaktorer som påverkar branschens struktur
  • Teknologiska trender på centrala marknader/produktområden
  • Gemensamma projekt och uppfattningar rörande branschstandardisering och näringspolitiska frågor

 

Anmälan, se ovan

Vi använder oss av cookies. Läs mer