PelletsFörbundets Installatörsmöte 2-2020

Till medlemmar inom Installatörer och Utrustningsleverantörer i PelletsFörbundet

Vi befinner oss mitt i pågående viruspandemi och delvis avstannad marknad, därför bjuder vi in till ett installatörsmöte för att ge förbundets bild av förutsättningar på pelletsmarknaden.

Kansliet och styrelsen väljer att skjuta på konferensdelen av Installatörsdagen den 9 september till senare tillfälle i höst om möjligt annars 2021. Istället håller vi ett webmöte för Installatörer. Vi höll ett liknande möte redan 25 juni.

Länk till Anmälan: Här

Agenda

  1. Bakgrund och syfte med mötet
  2. Pandemi och pelletsmarknad
  3. Klimatklivet
  4. Serviceorganisation
  5. Certifierad installatör CIN2
  6. Certifierad Pannoperatör AFS 2017:3
  7. Infobrev till kundfakturor
  8. Samarbete PelletsFörbundet + Svensk Solenergi, solvärme
  9. Övriga frågor
  10. Nästa möte i november

Välkomna!

/Kansliet

Vi använder oss av cookies. Läs mer