PelletsFörbundet Installatörsmöte 1-2020

Till medlemmar inom Installatörer och Utrustningsleverantörer i PelletsFörbundet

Vi befinner oss mitt i pågående viruspandemi och delvis avstannad marknad, därför bjuder vi in till ett installatörsmöte för att ge förbundets bild av förutsättningar på pelletsmarknaden.

Kansliet och styrelsen väljer att skjuta på konferensdelen av Installatörsdagen den 9 september till senare tillfälle i höst om möjligt. Istället håller vi ett webmöte för Installatörer redan nu i juni och även ett webmöte den 9 september.

Länk till Anmälan: Här

Agenda

  1. Bakgrund och syfte med mötet
  2. Pandemi och pelletsmarknad
  3. Klimatklivet
  4. Serviceorganisation
  5. Certifierad installatör CIN2
  6. Certifierad Pannoperatör AFS 2017:3
  7. Infobrev till kundfakturor
  8. Samarbete PelletsFörbundet + Svensk Solenergi, solvärme
  9. Övriga frågor
  10. Nästa möte 9 september

Välkomna!

/Kansliet

Vi använder oss av cookies. Läs mer