Finns det tillräckligt med biomassa?

Global Carbon Project har bildats för att det internationella vetenskapssamhället ska ha samsyn då det gäller fakta om växthusgaser och koldioxidutsläpp. 

Fate of anthropogenic CO2 emissions (2007–2016)

Fate of anthropogenic CO2 emissions (2007–2016). Fate of anthropogenic CO2 emissions (2007–2016). Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017

Fate of anthropogenic CO2 emissions (2007–2016). Fate of anthropogenic CO2 emissions (2007–2016).
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017

Bilden ovan från Global Carbon Project visar att under de senaste tio åren kom 88 procent av alla koldioxidutsläpp från fossil energi medan 12 procent kom från avskogning. Bilden visar också vart koldioxiden tar vägen, 46 procent hamnar i atmosfären, 24 procent tas upp i haven, och 30 procent tas upp av växter i ny biomassa. Biomassan på jordklotet ökar därför år för år och planeten blir grönare.

Vi använder oss av cookies. Läs mer