PelletsFörbundets Årsmöte 2021

PelletsFörbundets Årsmöte 2021

Anmälan

 • Datum: 13 april, 2021
 • Tid: Årsstämma kl. 09.00 – 10.00 med efterföljande vårmöte kl. 10.15 – 11.30
 • Plats: Online via Zoom. Anmälan krävs. Länkar skickas ut i god tid innan start.
 • Årsstämman är öppen för PelletsFörbundets medlemmar. Vårmötet är öppet för alla.
  Medlemmar i PelletsFörbundet har en rösträtt vardera.
 • Kontakta Kansliet för frågor, Fredrik 08-441 70 79

Årsstämmans handlingar


Vårmötet

 • PelletsFörbundets statistik för helåret 2020, Fredrik Zetterlund, kansliet
 • Verksamhetsplan för 2021, kansliet
 • Närvärmelösningar med pellets som frigör eleffekt, Mats Larsson, Ktt Värme & Vvs
 • Näringspolitik – en aktuell översikt för bioenergin, Kjell Andersson, Svebio

Välkomna!

/Kansliet

Vi använder oss av cookies. Läs mer