PelletsFörbundets Installatörsdag 2022

PelletsFörbundets Installatörsdag 2022

Anmälan

PelletsFörbundet bjuder in till Installatörsdag i Lidköping den 25 augusti

När: 25 augusti 2022. Vi inleder med middag på Lidköpings Stadshotell kvällen den 24 augusti.
Plats: Lidköping
Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Du bokar och betalar för ditt boende själv.
Boka ditt boende: Vi har reserverat rum på Stadshotellet i Lidköping. Boka via telefon direkt till hotellet på 0510-22085 eller via e-mail till: info@lidkopingstadshotell.se  ange Eurofins/PelletsFörbundet.

PROGRAM i korthet

Onsdag 24 augusti
19.00 Samling och middag på Stadshotellet

Torsdag 25 augusti
10.00 – 16.00 Lokal: Sockerfabriken, Sockerbruksgatan 1
Installatörsdag i samarbete med RISE & Eurofins Biofuel and Energy Testing

 

INSTALLATÖRSDAGEN – 25 augusti 2022 

Tema: Sintring vid pelletseldning – orsaker, erfarenheter och lösningar

Bakgrund:
Sintring är när aska smälter och bildar klumpar som i sin tur kan orsaka störningar i förbränningsanläggningar. Pelletsförbundet bjuder in installatörer och leverantörer av förbränningsutrustningar samt leverantörer av pellets för att dela med sig av praktiska erfarenheter kring sintring. Deltagarna får också en genomgång av orsakerna till att sintring kan uppstå, en genomgång av vad vi kan utläsa av en bränsleanalys av pellets, samt ett studiebesök på Eurofins testlaboratorium i Lidköping. Syftet med installatörsdagen är att förbättra kundernas upplevelse av pelletsvärme.

10:00  

Inledning

10:10   

Vilka svar ger en bränsleanalys? Johan Randhem, Eurofins

Vilka analysmetoder finns? Vilka svar ger analyserna? Hur ska ett analysprotokoll tolkas?

10:50

Studiebesök på Eurofins laboratorium i Lidköping

12:00

Lunch 

13:00

Vad är sintring?  Christoffer Boman, Umeå Universitet

Vilka är orsakerna till sintring? – Askinnehåll och förbränningstemperatur med mera

Forskningsprojekt inom sintring  – en historisk översikt

Litteraturlista inom sintring – vad finns det mer att läsa?

Diskussion:
Direkta och indirekta faktorer som kan påverka sintring. Föroreningar i bränslet, variationer i bränslekvalitet, styrning av förbränningen.

14:00

Diskussion

Hur jobbar aktörer i branschen för att förebygga och minimera att sintring uppstår?

Hur jobbar producenterna för att hålla en hög och jämn kvalitet? Hur hanteras synpunkter från kunder om sintringsproblem uppstår? Hur påverkar val av råvara och torkmetod?

Är vissa förbränningstekniker bättre än andra på att motverka och hantera sintring?

Hur kan leverantörer, återförsäljare och installatörer av pelletskaminer jobba tillsammans med pelletsleverantörer för att uppnå nöjdare kunder? Förebyggande arbete, hantering av synpunkter från kunder?

14:45      

ENplus – kvalitetscertifiering av pellets för konsumenter

Vad händer inom ENplus kvalitetscertifiering?

15:00

Avslutning med fika

Preliminärt program som kan komma att uppdateras, ändras och kompletteras.

Vi använder oss av cookies. Läs mer