Textilia valde pellets

Textilia valde pellets

Modernt textilföretag i Örebro – Textilia

Textilia är ett företag som fokuserar på hållbar tvätt- och textilservice. Deras kunder finns främst inom hälsa och sjukvård samt i hotell- och restaurangbranschen. De hanterar dagligen runt 100 ton textilier över hela landet. De har i dag fem anläggningar, 400 medarbetare och omsätter 480 miljoner kronor per år.

Varför installerade Textilia två pelletspannor? Företaget bestämde sig för att investera i förnyelsebar produktionsenergi då de vill minska sina rörliga kostnader för bränsle och minska sina utsläpp av fossil CO2. Man har en målsättning att minska sina utsläpp med 60 procent under 2009 – 2014. Textilia tar ett helhetsansvar inom kvalitet och miljö, både gentemot sina kunder och gentemot samhället.

Textilia listar de största fördelarna med pelletspannor:

  • Bytet till pelletspannor samt en del övriga energiåtgärder har lett till att Textilia har minskat sina utsläpp av fossil CO2 med 53 procent på två års tid.
  • Bytet från olja till pellets har en snabb återbetalningstid.
  • Lägre rörliga kostnader.
  • Moderna pannor med bättre verkningsgrad.

”Bra att kombinera ekonomiska mål med miljömål, då blir de lättare att genomföra. Positiva miljöförbättringar ger ökat företagsvärde och i vårt fall nöjdare kunder”
– Jonas Olaison, Miljö- och kvalitetschef på Textilia

Fakta

  • Fastigheter: Fem anläggningar i Sverige – i Boden, Långsele, Rimbo, Örebro och Karlskrona.
  • Installationsperiod: Mellan 2009 och 2011.
  • Tidigare källa för produktionsenergi: Oljepannor.
  • Nuvarande källa för produktionsenergi: Pelletspannor med pellets som mals till pulver.