Det blev pelletsvärme…

Det blev pelletsvärme…

Ulf och Marie Lindgren i Västra Frölunda bestämde sig för bergvärme när det var dags att att skrota oljepannan. Men energirådgivaren föreslog pellets tillsammans med solvärme – så fick det bli.

– När oljepannan skulle bort, letade vi efter ett alternativ som både var bra för miljön och ekonomiskt, berättar Ulf.

– Vi tänkte bergvärme, men kommunens energirådgivare rekommenderade värmepellets för att det skulle passa bättre för vårt hus. Så vi installerade en pelletspanna, en ackumulatortank och två stora solfångare och passade också på att bygga ett bulkförråd för värmepelletsen. Jag ska villigt erkänna att vi inte hade en aning om att värmepellets kunde vara så enkelt.

– Det känns jättebra att hitta en lösning som är till nytta för både miljö och klimat och som dessutom är ekonomisk, inskjuter Marie.

– Vi får igen investeringen på fem år och ligger nu på en årskostnad på 15 000 kronor för värme och varmvatten i vårt stora hus.

Med det nya värmesystemet sparar trebarnsfamiljen Lindgren runt 30 000 kronor per år i minskade uppvärmningskostnader. Dessutom minskar de sin klimatbelastning från cirka tio ton koldioxid till nära noll i och med att uppvärmning och varmvatten kommer från 100 % förnybar värme.