[layerslider id="10"]

Pellets – Prisvärd och klimatsmart villaväme

Priset på både el och olja går upp och ned som en berg- och dalbana. Kallt väder, oro i vår omvärld, konjunktursvängningar – en mängd faktorer påverkar priset på både elström och fossila, importerade bränslen. Därför är det nästan omöjligt att förutse, och lika svårt att i förväg räkna ut, vad uppvärmningen kommer att kosta.

Energimyndigheten har tagit fram en Energikalkyl för villor och lägenheter där du kan föra in uppgifter från ditt hushåll och beräkna ditt energibehov, kostnader och klimatavtryck. Du hittar till Energikalkylen genom att klicka på länken här.

Med pellets vet du vad din bränslekostnad blir. De senaste åren har priset på pellets legat mycket stabilt kring ca 55- 60 öre/kWh. Detta kan jämföras med priset på el som under en vinter kan variera kraftigt.

Priset på pellets jämfört med priserna på el och olja gör pelletsuppvärmning till en lönsam, trygg och 100 % förnybar investering. Pellets innebär låg, pristrygg uppvärmning. Du slipper även oroa dig för ofyllda vattenmagasin eller kärnkraftverk som tas ur drift. Pellets betyder helt enkelt färre överraskningar i högen av räkningar.

Historiskt kan vi se att pelletspriset varit mycket stabilt och legat på ungefär halva el- och oljepriset räknat per kWh. Detta medför också en enklare beräkning av framtida uppvärmningskostnader, du vet vad din värme kommer att kosta. Inte minst viktigt i en orolig omvärld och då våra kärnkraftverk nu passerat sitt bäst före datum.

100 000 villaägare väljer pelletsvärme. SE FILMEN OM PELLETSKAMINER HÄR

Behöver du råd eller service på din pelletsvärme kan du kontakta något av våra medlemsföretag som gärna hjälper dig. Här hittar du en karta över företagen om gärna hjälper dig här.

Bryt ditt elberoende en gång för alla

Få uppvärmningsalternativ kräver så lite el som pelletseldning. Många villaägare får varje vinter känna av de negativa effekterna med att ha ett uppvärmningsalternativ som kräver el för drift. Då Sveriges uppvärmning till stor del baseras på el skjuter efterfrågan och priset på el i höjden när kylan väl slår till. Som pelletsanvändare behöver du aldrig oroa dig för oönskade överraskningar på elräkningen.

Om du redan har investerat i ett uppvärmningsalternativ som baseras på el kan du med fördel välja att komplettera med en pelletskamin och på så vis kapa effekt- och pristoppar samtidigt som du får en ”mysfaktor” i hemmet!

Enkelt att välja leverantör

PelletsFörbundet har ett flertal medlemmar i form av pelletsproducerande företag från norr till söder i landet. Oavsett vilken leverantör du väljer kan du vara säker på att få en högkvalitativ, prisvärd och hållbar produkt levererad. Glöm byråkratiska avtal och uppsägningstider. En pelletsleverans är i regel bara ett telefonsamtal eller internetbesök bort!

Bland våra medlemmar hittar du också de ledande företagen som tillverkar den eldningsutrustning oavsett om det är en pelletsbrännare, komplett pannanläggning eller pelletskamin, eller olika typer av pelletsförråd.

Sveriges första Energiinstallatörer inom Bioenergi har nu avlagt en godkänd examination enligt EU:s RES-direktiv via Imcert. Som Energiinstallatör kan man Certifiera sig inom fyra områden; Värmepumpar, Solel, Solvärme och Bioenergi genom att dokumentera sin kunskap genom att avlägga både ett teortiskt- och ett praktiskt prov med kunskapskrav enligt Boverkets CIN2. Utbildningen och examinationen har skett i samarbete med Heta Utbildningar i Härnösand, med Imcert som examinator. Genom certtifieringen skaffar har företaget skaffat sig ett oberoende bevis på att man har kompitens att installera bioenergiteknik, men också att man har en grundläggande kunskap inom alla fyra områdena.

När man som kund dessutom väljer en certifierad installatör, vet man att man får rätt teknik, rätt installerad och en kunnig serviceman på köpet. Att teckna ett serviceavtal eller boka genomgång av pelletsanläggningen med jämna mellanrum är en bra investering. Anläggningens förbränning kan optimeras och du får ännu bättre ekonomi i din pelletseldning. Här hittar du en lista på De första 12 företagen i landet

En lönsam investering

En pelletsanläggning går att räkna hem inom några år och den har en längre ekonomisk livslängd på utrustningen än många andra uppvärmningsalternativ. Du kan räkna med att pelletsvärme i de flesta fall även kommer att öka värdet på din fastighet.

Miljöpåverkan

I Sverige avverkar vi varje år omkring 75- 80 % av tillväxten. Det betyder att våra skogar varje år växer och binder mer koldioxid än det som frigörs vid förbränning. För varje träd som avverkas i Sverige blir ungefär hälften biprodukter som vår skogsindustri behöver få avsättning för. Genom att ta tillvara såg- och kutterspån och förädla dessa till pellets har vi skapat ett hållbart och klimatsmart bränsle som ger oss en trygg och prisstabil värme. Detta betyder att vi idag inom sågverksindustrin utnyttjar hela det avverkade trädet.

Genom att du värmer upp ditt hus med pellets gör du ett bra val för miljön. Förbränningen av pellets släpper inte ut mer koldioxid än vad trädet som pelletsen tillverkats av tagit upp under sin livstid. Inga träd skövlas i vårt land för att tillverka pellets. Pellets tillverkas till nästan 100 % av sågverkens restprodukter. Därför är pellets en naturlig, förnybar och kretsomloppsanpassad energikälla. Askan kan med fördel återföras till naturen som gödning.

När vi ersätter fossila bränslen som kol, olja och naturgas, med pellets kan vi bidra till att bromsa den globala uppvärmningen

Fördelar med Pelletseldning

Enkelt eller mycket enkelt – välj själv

Dagens moderna pelletssystem är enkla att sköta och kan vara automatiserade helt utifrån dina önskemål och behov. Förbränningsutrustningen sköter själv sin tändning och släckning och håller jämn, önskad temperatur. Du kan få din pellets levererad i säck eller i lösvikt, så kallad bulk. Allra lättast är ett bulkförråd med löpande leveranser men det fungerar också bra med säckar som kräver lite mer arbete.

Underhåll består av uraskning några gånger per år, vilket i praktiken innebär tömning av en askbehållare. Askan kan sedan t.ex spridas på gräsmattan som gödning.

Som villaägare kan du använda pellets på två sätt, i pelletspanna eller pelletskamin.

Om du har direktverkande el

Har du idag direktverkande el som värmekälla är det bästa och mest ekonomiska att installera en fristående pelletskamin. Den ger jämn och skön värme hela dygnet. Rätt placerad kan den klara upp till 80-90% av det totala uppvärmningsbehovet.

Om du har vattenburen värme från el, olja eller ved

Då får du maximal effekt och kan dra nytta av pelletsens alla fördelar om du byter till en modern pelletspanna. Ett annat alternativ är att koppla på en vattenmantlad pelletskamin på värmesystemet.

I vissa fall kan det vara möjligt att förse din ved- eller oljepanna med en pelletsbrännare. PelletsFörbundet jobbar aktivt för att våra kunder ska kunna känna tryggheten i att möta sin servicetekniker samtidigt som de får sitt system installerat. Kontakta någon av våra installatörer så får du information om huruvida din nuvarande panna är lämplig för pelletseldning.

Om du eldar med ved

Pellets – effektivare vedeldning. Pellets är färdig vara med låg fukthalt och högt energivärde som i de flesta fall ger både bättre förbränning och lägre utsläpp. Pellets brinner lugnt och effektivt – påfyllning kan ske med automatik. Det ger mindre arbetsinsats, kräver mindre lagringsutrymmen och ger dig en jämnare värme. Pellet är helt enkelt ett bekvämare alternativ.

Pelletspanna (med tillmonterad pelletsbrännare )

Pelletspannan ansluts till ett vattenburet system och täcker därefter hela husets behov av värme och varmvatten. Väljer du att installera ett bulkförråd sköter systemet sig mer eller mindre själv. Från förrådet sker inmatningen av pellets till pannan per automatik. Underhållet av pelletspannan är enkelt och kan automatiseras så att du bara behöver tömma en asklåda några gånger per år.

Har du en oljepanna som fortfarande är i drift, och som är lämpad för pelletseldning (kontrollera detta med din leverantör), kan du konvertera till pelletsvärme genom att enbart byta ut din gamla oljebrännare mot en pelletsbrännare. Men mer långsiktigt, och för att vara säker på att få ett väl fungerande anläggning, rekommenderar vi ändå att du överväger alternativet att investera i en ny panna och gärna då också med en väl fungerande och bekväm bränslehantering i form av ett bulkförråd. Tänk alltid på att anlita en certifierad installatör.

Glöm inte skorstenarna, inomhusluften och risken för mögelskador.

Många av våra lite äldre hus har skorstenar. Det innebär ofta att husen har självdragsventilation som är beroende av att du har en varm skorsten. Sker ingen eldning blir det heller ingen naturlig ventilation i huset vilket innebär sämre luft i husets alla rum samt risk för mögelskador. Många av dessa hus är inte anpassade för värmepumpar via t.ex. berg- och jordvärme.

Detta är det många som inte tänker på när de installerar värmepumpar. Om man inte eldar försvinner inte heller den kondens och fukt som bildas i skorstenen vilket betyder att murstocken sakta men säkert kan ta skada. Vittrande murstockar och sämre och sämre ventilation leder till en sämre boendemiljö. På senare tid har många försökt att skydda sina öppna skorstenar genom att bygga på s.k. diligenser, d v s ett rundat plåtskydd som ska skydda från regn, men det hjälper inte mot den försämrade ventilationen.

Detta är ett allt mer uppmärksammat problem bland byggexperter som ofta påpekar riskerna med att ta bort en grundläggande funktion som vi använt under de senaste hundra åren. Med värmepellets som värmekälla behåller du ett naturligt drag i skorstenen, som ser till att fukt och kondens försvinner och att ventilationen, självdraget, blir bättre i huset.

Pelletskamin

En pelletskamin är ett utmärkt komplement till din befintliga värmekälla som kan sänka dina uppvärmningskostnader avsevärt. Pelletskaminer är till skillnad mot ved- och braskaminer bekvämare, mer självgående och ger en högre effekt av bränslet. Idag finns även skorstensfria lösningar för pellets. Investeringskostnaden är lägre än för en pelletspanna, men det är lämpligt att du har en annan värmekälla som komplement och back up. Populärt idag är att komplettera luftvärmepumpar med pelletskaminer då kaminen fungerar som bäst när värmepumpen kalla dagar ger minst värme.

En pelletssäck (16 kg) räcker i regel mer än ett dygn och fylls enkelt på direkt i kaminen. Kaminer finns även vattenmantlade för vattenburna värmesystem. Vissa pelletskaminer kan förses med fjärrstyrning och passar därför ypperligt till t.ex. fritidshus där man vill ha varmt och skönt när man kommer dit. På vissa modeller finns även möjlighet till batteri backup om det skulle bli strömavbrott.

Räkna med Pellets

Pellets i korthet

Pellets tillverkas av sågspån, torrflis och kutterspån som torkas, mals och sedan pressas samman under högt tryck och hög temperatur för att formas till pellets. Din leverantör av pellets finns i den närhet oavsett var du bor i landet, och oavsett dina behov kan vi erbjuda ett alternativ.

Fördelar

  • Lägre driftskostnad än de flesta andra system. Stabil och jämn prisbild på pellets
  • Förnybart bränsle från skogens biprodukter
  • Minimal miljö- och klimatpåverkan
  • Säker och stabil tillgång på inhemsk råvara/pellets
  • Ger en god ventilation i huset samt värmer murstocken
  • Förhållandevis låg investeringskostnad

Nackdelar

  • Kräver lagringsutrymme för pellets
  • Kräver en viss tillsyn och arbetsinsats
  • I slutna rum orsakar pellets kolmonoxid genom att pelletsen oxiderar och därmed absorberar syre. Det kan vara farligt att gå in i pelletslager utan ventilation, eftersom gasen är luktfri och inte märks

Vad kostar pelletsvärmen?

Naturligtvis finns det prisskillnader som bottnar i olika kunders behov, var i landet du bor etc. Men vi vet att pelletspriset är stabilt och har under de senaste åren legat på ungefär halva olje- och elpriset. Det är ett tryggt energival som inte påverkas av det som händer i vår omvärld.

Energikalkylen

Energimyndigheten har tagit fram ett kalkylprogram (klicka här) där du kan beräkna ditt energibehov.

Fyll i uppgifterna som stämmer för ditt hem. Börja med Hus och hushåll och gå nedåt så får du snart reda på din energianvändning och vilka åtgärder du kan göra för att få ett mer energismart hem.

Dela gärna i sociala medier så får vi fler att bli energismarta!

Fyll i dina uppgifter för din fastighet för att beräkna ditt energibehov

Goda exempel

Om du fortfarande behöver hjälp med ditt beslut så är det lättast att hänvisa till alla de som redan valt pellets. Ta kontakt med oss eller någon av våra medlemmar om du behöver ytterligare referenser.