Klimatpåverkan från Pellets

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie visat att utsläpp av växthusgaser kopplade till pellets skiljer sig åt ur ett livscykelperspektiv. Framförallt är det bränslet som används vid torkningen samt transportsätt och längd på transporten från fabrik till pelletsens användare som är avgörande. Generellt för studien kan sägas att pellets producerad i Sverige och i moderna anläggningar i Lettland, Kanada och Ryssland uppvisar de lägre utsläppen.

– Baserat på resultaten tycker jag att det finns anledning för aktörer som använder pellets för el- och värmeproduktion att hålla koll på varifrån man köper sin pellets och att de är producerade i effektiva och moderna produktionsanläggningar, säger Mathias Gustavsson.

Läs hela pressmeddelandet från IVL här PRESSMEDDELANDE IVL Klimatpåverkan från pellets