Hjälp oss skapa en serviceorganisation

Bakgrunden är att vi får fler och fler signaler på att konsumenter som har problem har svårt att få hjälp med servicedå den som installerade har gått i pension eller slutat med pelletsDetta är naturligtvis mycket allvarligt.  Om våra kunder som behöver hjälp, inte kan få denna hjälp, kan det bli förödande för hela vår bransch. Mer information här!