Bioenergi värmer Sverige

De senaste kalla veckorna har varit en påminnelse för många att vi lever i ett land med flera årstider. Preliminära siffror pekar på att bioenergin år 2017 svarade för 37% av all använd energi i landet. Från PelletsFörbundet har vi tittat närmare på hur våra storstäder ser på bioenergin och vi har tagt fram två blogginlägg som beskriver läget. Det första, Varför har Västsverige så lite Bioenergi?, visar att det är glest med fjärrvärme i många kommuner på västkusten och det andra, Stockholm borde kunna visa vägen även internationellt, om världens största bionergieldade kraftvärmeverk som ligger mitt i Stockholm. I båda fallen verkar det som våra beslutsfattare vänder blickarna åt annat håll.