Bioenergi på rätt sätt

Bioenergi på hållbart sätt kan både göra klimatnytta, skapa arbetstillfällen och välfärd. Sverige har goda möjligheter att öka tillgången på bioenergi som produceras hållbart. På sikt kan bioenergi producerad i Sverige öka från en tredjedel av Sveriges energiförsörjning till hälften. Bakom rapporten står Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Slutsatserna presenterades även i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Rapporten utgör ett viktigt underlag för att fortsätta utveckla metoder och styrmedel för hållbar bioenergi. Den 4 juli, under Almedalsveckan arrangerade Pelletsförbundet och Svebio tillsammans med Dagens Nyheter en debatt med Niklas Ekdal som moderator. Ni kan se hela seminariet här!