[layerslider id="2"]

Vision

Pellets ska vara ett självklart alternativ i varje diskussion kring hållbara energilösningar!

Varje dag arbetar PF med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen. Det är vårt uppdrag. Men för att vi verkligen ska kunna göra skillnad för branschen behöver vi jobba hårt för att lyfta det som är allas vårt gemensamma intresse – pellets. Och vi behöver använda de gemensamma krafter som kännetecknar vår organsation – kunskap, samarbete och inflytande. Vår målsättning är att pellets ska få en naturlig plats i energidiskussionen. På alla olika nivåer i samhället. När det handlar om hållbara energilösningar så ska pellets vara en självklarhet. Då har vi nått vår vision.

Här kan du se några av föredragen från PelletsFörbundets Årsmöte 13 april 2018
Komplett lista för medlemmar via våra inloggningssidor. 

Årsmöte PelletsFörbundet 2018 (v3)
2018-04-13 Strategikonferens inledning BEL
Verksamhetsberättelse-2017-Pelletsförbundet

Mission

Att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen!

Vi har ett viktigt uppdrag. Vi arbetar med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen. Varje dag. Våra medlemmar har en viktig gemensam uppgift; de jobbar alla för pelletsen och för dess roll som ett självklart alternativ i hållbara energilösningar. Därför agerar vi både grundbult och nav; som håller branschen samman och driver oss framåt. Tillsammans. Vi ger goda råd och föder in ny kunskap där den behövs. Vi verkar också för en starkare pelletsbransch genom att bana väg, ta plats och göra vår gemensamma röst hörd. Både för bättre kunskap och för starkare påverkan. Vårt mål är att pellets ska ta en allt större plats på energimarknaden. Till det behövs gemensam kraft och energi. Det ska vi bidra med, idag och imorgon.

Informationsmaterial

Här hittar du Etik-Samlevnadsregler 2016

Här kan du läsa Pelletsförbundets Trycksak
PelletsForbundets Trycksak som pdf

Läs mer om PelletsFörbundets Verksamhetsplan 2016-2017

Medlemskap

Vad får du som medlem i PelletsFörbundet?

  • Du får du tillgång till PelletsFörbundets nätverk.
  • Du bidrar till att utveckla och ge en starkare röst åt en bransch som befinner sig i stark tillväxt.
  • Du medverkar till PelletsFörbundets omfattande forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla och stärka den svenska pelletsindustrin (Pelletsplattformen).
  • Du har möjlighet att påverka PelletsFörbundets kontinuerliga marknadsföringsarbete för att stärka varumärket pellets..
  • Pelletsindustrin är på stark tillväxt utomlands. Genom PelletsFörbundets medlemskap i den Europeiska biomassaorganisationen AEBIOM kan vi påverka den internationella utvecklingen.
  • Du bidrar till att utveckla vår pris- och leveransstatistik

Läs mer om fördelarna med PelletFörbundet i vår broschyr.

Vad kostar det att vara medlem i PelletsFörbundet?

PelletsFörbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter. Beroende på medlemskategori varierar medlemsavgifterna. I ansökningsenkäterna nedan framgår de olika medlemsavgifterna för de olika kategorierna. Observera att den rörliga serviceavgiften baseras på ”pelletsrelaterad omsättning inom Sverige”. Styrelsen godkänner och behandlar medlemsansökningar. Det finns tre olika medlemskategorier:

Kat.1 – Företag som i väsentlig omfattning producerar, marknadsför och/eller säljer pellets.

Kat. 2 – Företag som i väsentlig omfattning producerar, integrerar, marknadsför och/eller säljer pelletsrelaterad förbränningsutrsutning eller annan relevant utrustning för användning av pellets.

Kat. 3 – Företag som är åteförsäljare eller transportörer av pellets.

Kat. 4 – Återförsäljare, installatörer, skorstensfejare och serviceföretag som jobbar med pelletsrelaterad utrustning

Kat. 5 – Forskningsinstitutioner, branschorganisationer och andra intressenter som önskar medlemskap.

Vill du veta mer om vad PelletsFörbundet står för kan du läsa mer om detta i våra stadgar.

Öppna stadgarna här Stadgar PF 2018-04-12

Ansökningsformulär för medlemskap i PelletsFörbundet

Här hittar du ansökningsformulär som du kan skriva ut och posta till kansliet. Ett svar på din medlemsansökan ommer så fort som styrelsen behandlat ansökan.

Styrelsen

 

Suppleanter & Adjungerade ledamöter

 

Valberedning

Kontaktformulär

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande