70 miljoner till forskning om biomassa

Energimyndigheten satsar 70 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram ”Biomassa för energi och material”. Första utlysningen öppnar inom kort. Forskningsinsatserna i programmet omfattar odlings- och tillförselsteget fram till den första industriella omvandlingsprocessen, exempelvis biogasframställning, förbränning eller industriell process. En viktig innovativ dimension i programmet är identifiering och beskrivning av miljö- och samhällsnyttor som kan generera intäkter till utvecklade produktionssystem. Läs mer här