Tillbaka

Regler för certifiering av pannoperatörer ses över och skjuts fram

Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.

Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4. Beslutet innebär också att  reglerna ska träda i kraft 1 december 2025. De nya reglerna skulle enligt tidigare plan träda i kraft den 1 december 2022. Det nya beslutet innebär alltså att ikraftträdandet skjuts fram tre år.

Bjuder in till samverkan

Arbetsmiljöverket kommer i arbetet med att ta fram de reviderade reglerna bjuda in arbetsmarknadens parter, andra myndigheter samt de ackrediterade certifieringsorganen till samverkan för att nå bästa möjliga genomförande och implementering.

Differentierade kompetenskrav

Arbetsmiljöverket ser fortsatt att det är viktigt att säkra kompetensen inom drift och övervakning av pannanläggningar men ser också att kompetenskravet kan komma att differentieras i de olika kategorierna 1- 4.

Reglerna för kontroll och övervakning av pannor gäller fortfarande under övergångsperioden. Det är regelverket för certifiering av pannskötare som kommer att revideras.

Kritik

Det nya beslutet kan ses mot bakgrund av en omfattande kritik som förts fram till Arbetsmiljöverket mot den del av föreskriften AFS 2017:3, om användning och kontroll av trycksatta anordningar, som rör certifiering av pannoperatörer.

Kritiken har bland annat gått ut på att kompetenskraven har varit lika för operatörer av små pannor och stora kraftvärmepannor. Detta har gjort att marknaden för mindre flis- och pelletspannor påverkats negativt eftersom kraven på pannoperatörer av mindre pannor av många ansett vara orimligt höga.

Nu antyder Arbetsmiljöverket att kompetenskraven kan komma att differentieras för olika kategorier av pannor.

Omvärdering

Kritik mot regelverket för certifiering av pannoperatörer har framförts i skrivelser och på möten under flera års tid av bland andra Gröna arbetsgivare, Ikem, Trä & Möbelföretagen, LRF, Pelletsförbundet, Svebio, SBBA, SKR, Teknikföretagen, Transportföretagen med flera.

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare

– Det känns otroligt skönt att det nu ges en möjlighet att rätta till dessa regler. Det har tagit sina år men det känns bra att myndigheten ändå kan omvärdera sina beslut när det går fel, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare i en kommentar.

Vi använder oss av cookies. Läs mer