Tillbaka

Setra startar pelletstillverkning i Långshyttan

Träindustriföretaget Setra har beslutat att investera i egen pelletstillverkning vid fabriken i Långshyttan. Tillverkningen är en strategisk satsning för att öka värdet på bioprodukterna och kommer innebära minskade transporter och koldioxidutsläpp.

Vid Setras träindustricenter i Långshyttan, Dalarna, finns tillverkning av limträ, komponenter och KL-trä. Produktionen ger upphov till bioprodukter såsom spån, flis och träbitar. Detta går idag till inhemsk värmeproduktion och till kunder i närområdet.

Setras träindustricenter i Långshyttan, Dalarna.

Setras träindustricenter i Långshyttan, Dalarna.

Pellets ny produkt

­– Nu vill vi komplettera vår produktportfölj med produktion av pellets. Tillverkningen innebär att vi ökar värdet på restprodukterna och att vi blir en mer betydande aktör även inom bioenergi. Satsningen ligger också helt i linje med vår filosofi att vara grönsamma, det vill säga göra affärer som gagnar inte bara oss utan även kunderna, samhället och naturen, säger Daniel Halvarsson, affärsområdeschef Bygglösningar och komponenter.

26 000 ton per år

Pelletstillverkningen kommer ske i Setras fabrik där både KL-trä och komponenttillverkningen finns. Den nya anläggningen kommer kunna tas i bruk under hösten 2023. Den beräknade årsvolymen ligger på cirka 26 000 ton. Satsningen kommer innebära nyanställningar.

Industripellets

– Vi har ganska optimala förutsättningar för att starta tillverkning av industripellets i vår fabrik i Kloster, Långshyttan. Råvaran till pellets är den bästa tänkbara med torrflis och spån från vår limträ-, KL-trä- och komponenttillverkning. Vi har utrymme på vårt fabriksområde och flera stora industrikunder inom en radie av 20 mil, säger Klas Flygare, Råvaruchef.

Bättre miljö

Förutom ökat värde på bioprodukterna så innebär satsningen en bättre miljö i fabriken med mindre sågspånsdamm samt effektivare transporter med högre lastfyllnad och därmed lägre koldioxidutsläpp.

Vi använder oss av cookies. Läs mer