Tillbaka

Fuelwood fortsätter satsa på export av pellets

Fuelwood Group Sweden startade pelletsproduktion i Söderhamn 2019 och producerade förra året 30 000 ton. Bioenergi har pratat med Tanel Teimann, vd på Fuelwood, om erfarenheterna hittills och planerna framöver.

Fuelwood

Fuelwood pelletsfabrik i Söderhamn med pannan till vänster, torken i mitten samt pelletspressning och utlastning till höger.

– Efter att ha åkt runt i Europa för att studera olika tänkbara platser för att producera pellets kom vi fram till att Sverige är den bäst platsen för att starta verksamheten. Sverige är ett stort skogsland och vi vill producera pellets av biprodukter från sågverk. Vi hittade en bra plats i Söderhamn, mitt i Sverige och nära en hamn, förklarar Tanel Teimann.

Kostnadseffektiv produktion

Fuelwood startade med en pelletspress. Fabriken är uppbyggd av containermoduler. Rematec i Tyskland är Fuelwoods partner i projektet och har tillverkat och levererat fabriken.

– Vi behöver ingen separat byggnad för fabriken. Lösningen är kostnadseffektiv och kräver lägre investering än många andra lösningar eftersom den är så kompakt. Vår idé är att producera samma volym som en konventionell fabrik men med en lägre investering, säger Tanel Teimann.

Från en till två pressar

Fuelwood tillverkade först pellets enbart från torrt material. Konkurrensen om  torr råvaran är hård och Fuelwood tog beslutet att investera i en torkanläggning för att torka fuktig råvara.

– Vi gjorde investering tillsammans med Adven och de har byggt en panna och tork för fuktig råvara. Pannan kommer från Agro FT och torken kommer från Mühlbock i Österrike.

Fuelwood har använt panna och tork under en säsong.

– Utrustningen är framtagen för produktion i södra och mellersta Europa som har varmare väderförhållanden än vad vi har mitten av Sverige. Vi har behövt göra några anpassningar för det nordiska klimatet. För detta har vi samarbetat med bra partners i Söderhamn som har hittat lösningar på de svårigheter som uppstått och nu fungerar anläggningen väl. Förutom lokala industriella partners har vi ett bra samarbete även med kommunen och Advens specialister.

99 procent på export

Fuelwood levererar största delen av producerad pellets med lastbil till ett lager i hamnen i Söderhamn. Därifrån levereras pellets med båt huvudsakligen till exportmarknaden.

– Vi har levererat någon procent till några topplastpannor lokalt. Men vårt primära fokus ligger på exportmarknaden.

Ökat produktion på sikt

Fuelwood har som mål att på sikt producera 70 000 ton pellets per år. Just nu har produktionsenheten i Söderhamn två linjer med en årlig kapacitet på cirka 48 000. Anläggning är förberedd för ytterligare en linje och då kan produktionen komma upp i 70 000–75 000 ton pellets per år.

– Vi har ännu inte tagit någon investeringsbeslut om den tredje linjen.

Fuelwood pelletsfabrik producerade cirka 30 000 ton under 2021. Kapaciteten är cirka 50 000 ton. Fabriken är förberedd för en tredje press och skulle då komma upp i en kapacitet på cirka 75 000 ton per år

Diskuterar nya investeringar

Fuelwood har långsiktiga planer på att bygga fler anläggningar i Sverige och Finland.

– Vi diskuterar hela tiden utvecklingen. När marknaden var svag under 2019 och 2020 var ingen särskilt intresserad av att investera i ny produktion. Efter den senaste säsongen börjar tankarna på att investera väckas till liv igen. Många diskussioner pågår men det är för tidigt att berätta om dem nu, säger Tanel Teimann.

Onormal period

­– Pelletsmarkanden har gått igenom en onormal period sedan vi startade 2019. För två år sedan var det en väldigt varm vinter. Behovet var cirka 30 procent lägre jämfört med ett normalt år och det var en besvärlig period för oss. Men vi växer steg för steg, dock inte lika snabbt som vi hade planerat, förklarar Tanel och fortsätter.

– 2021 var det första normala året för oss sett till temperaturen. Utvecklingen närmaste åren är svåra att förutse på grund Rysslands aggression mot Ukrania och kraftigt stigande energipriser.

Restriktioner kommer att begränsa Rysslands export av pellets till länder i Europa som tidigare varit miljontals ton pellets per år. Det kommer definitivt att innebära förändringar på den europeiska marknaden. Även transporter med fartyg och lastbil påverkas av restriktioner. Vi är fortfarande i början av denna nya verklighet.

ENplus-certifiering

Fuelwood har fyra certifieringar för sin pellets. Det är FSC, PEFC, SBP och ENplus. Processen att certifiera för ENplus startade sommaren 2021. Planen var att sätta upp säckningslinje och exporter certifierad säckad pellets. Men säckningslinjen kommer igång först i år och hittills har inte Fuelwood handlat med ENplus-pellets.

– Vi har hittills bara sålt industripellets och då använder vi SBP-certifieringen, säger Tanel Teimann.

Bra för egen kvalitetskontroll

– Men vi kommer att fortsätta att producera pellets enligt ENplus-certifieringen. Det hjälper oss att hålla en jämn och bra kvalitetsnivå i produktionsprocessen. Det finns ett regelverk som vi följer. Det gör det mycket enklare jämfört med att på egen hand utveckla en process för att hålla en jämn och hög kvalitet, avslutar Tanel Teimann

Text: Anders Haaker

Vi använder oss av cookies. Läs mer