Tillbaka

Sveriges resa för att bli en global bioenergiledare

En drivkraft har naturligtvis varit att vi i Sverige inte har egna resurser på fossil energi. För att förstå hur Sverige utvecklades till att bli en ledande nation i världen när det gäller att utnyttja förnybar energi måste vi göra en kort återblick till slutet av 1900-talet. Då var vårt lands energianvändning nästan helt beroende av importerad olja.

När oljepriset steg ledde detta till att vår ekonomi drabbades hårt och vår välfärd var hotad. Ungefär samtidigt hade boken ”En tyst vår” väckt stor debatt och en miljörörelse växte mer och mer.

Detta gav underlag för en politisk enighet, både från höger och vänster, om behovet av att förändra vår energianvändning. Vi måste helt enkelt utnyttja mer av våra inhemska energibärare. Vi har gott om vatten och biomassa i vårt land. Våra politiker valde principen om att förorenaren ska betala, vilket innebar att vi, i stället för att fördela bidrag, valde att beskatta fossil energi högt. Detta genom ökade skatter på svavelutsläpp och även redan 1990 genom införandet av en redan från början hög koldioxidskatt.

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer