Livsmedelsproducent

Att använda pellets för uppvärmning är en självklarhet mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp. Förutom att man gör en god gärning för miljön så bör pellets vara det självklara valet för industrin. Hos PelletsFörbundet du goda exempel på industrier som konverterar till pellets. Dahlbergs Slakteri AB är ett.

Livsmedelsproducent byter olja mot pellets

  • Kund: Dahlbergs Slakteri AB
  • Leverantör: VUAB totalentreprenad
  • Kundbehov: Ånga till livsmedelproduktion
  • Teknik: Pelletspannan är placerad i en fristående pannmodul i anslutning till fastigheten och pelletssilon
  • Lösning: Helt ny ånganläggning som drivs med pellets
  • resultat: Ersätter olja motsvarande 1 287 MWh
  • Besparing: ca 900.000 kr/år
  • Miljövinst: Minskade koldioxidutsläpp med ca 348 ton/år

Exteriör Dahlbergs Slakteri web

Kontakta gärna någon av våra medlemmar för att få veta mera om hur pellets passar in i ert  värme- och ångsystem.

PF

Vi använder oss av cookies. Läs mer