Byggarbetsplats

Att använda pellets för uppvärmning är en självklarhet mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp. Förutom att man gör en god gärning för miljön så bör pellets vara det självklara valet för industrin. Hos PelletsFörbundet du goda exempel på industrier som konverterar till pellets. El-Björns är ett.

Pelletscentral på byggarbetsplats

  • Kund: El-Björn AB
  • Leverantör: Clean Burn AB
  • Kundbehov: El-Björns bioenergikoncept är framtaget för att stödja byggbranschen i sitt energiomställningsarbete och CO2-reduktion.
  • Lösning: Pelletscentral som energikälla för en hållbar uppvärmnings- och uttorkningsprocess.
  • Teknik: Mobil pelletscentral med panna 100, 300 eller 500 kW med pelletslager och digital övervakning.
  • Resultat: Frigör elkapacitet till annan användning på byggarbetsplatsen.
  • Miljö: Ecodesign godkänd.
  • Kvalitet: 3:e partsbesiktad enligt AFS, ATEX-klassad samt Brandskyddsbeskrivning av Dekra.
  • Miljövinst: Minskade koldioxidutsläpp ca 190 ton CO2/år beroende på användning.
El Bjorn

El-Björns bioenergikoncept är framtaget för att stödja byggbranschen i sitt energiomställningsarbete och CO2-reduktion.

Kontakta gärna någon av våra medlemmar för att få veta mera om hur pellets passar in i ert  värme- och ångsystem.

PF

Vi använder oss av cookies. Läs mer