Tillbaka

Vi ses online på Nordic Pellets Conference!

Svebio arrangerar den årliga pelletskonferensen Nordic Pellets Conference online 27 januari 2021. Vi berör policyfrågor och marknadsperspektiv som påverkar Norden. Tyskland har öronmärkt cirka två miljarder euro i omställningsbelopp för konvertering och utfasning av koleldade anläggning till förnybart inklusive biomassa samtidigt som barkborreskadad skog har gett rekordstor inhemsk pelletsproduktion.

Polen har ett förslagsutkast på att reducera kolkraft från dagens 70 procent till 11 procent till 2040 bland annat genom ökad biomassaanvändning, inte minst i de cirka 100 koleldade kraftvärmeanläggningarna. Danmark har antagit en ny lag om hållbarhetskriterier för biomassa i linje med Förnybartdirektivet RED II och som ersätter den frivilliga överenskommelsen med parterna. Bioenergy Europe har lanserat SURE som är ett certifieringssystem för att säkerställa att biomassa uppfyller hållbarhetskriterier. Vi har ett antal internationella talare och deltagare och konferensen hålls på engelska.

Strategier

PelletsFörbundet höll det årliga strategimötet i november och tog fram prioriterade ämnen inom flera områden. De ämnen som berör kundkategorin konsumenter och medlemskategorin installatörer är följande: Brist på efterfrågan (kundbrist) och Hur behålla pelletskunder. Våra åtgärder blir kommunikationsaktiviteter, främst på sociala medier. Vi prioriterade också ämnet Tjänst med serviceavtal som riktar sig mot kunder med pelletskamin eller pelletspanna för att göra ägandet enkelt och skapa en relation mellan installatören och kunden. Det finns en serviceorganisation på hemsidan som ska uppdateras med aktuella installatörer som kan sina pelletsanläggningar.

Underlätta upphandlingar

När det kommer till mellanskalan av pelletsanvändare, alltså lite större anläggningar för fastigheter och industri ser vi behovet av att underlätta upphandlingar genom att ta fram en enkel investeringskalkyl. Här behövs en referensgrupp med leverantörer och installatörer. Till sist har vi prioriterat ämnet Nya krav på certifierad pannoperatör enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter som också berör kunder i mellanskalan och våra installatörer. Alla dessa fem mest prioriterade ämnen kommer ingå i det ordinarie kansliarbetet.

Förutom att pellets är ett förnybart bränsle som är bra för klimatet, ger det väldigt rena utsläpp när det förbränns och värmer våra hus. Och fördelen med de rena utsläppen är viktig att lyfta fram i debatten om hur vårt samhälle kan uppnå en bättre allmän luftkvalitet.

Bättre luftkvalitet

Därför har Bioenergy Europe tillsammans med European Pellet Council introducerat en kampanj under namnet Switch4Air. Den visar på den moderna användningen av pellets och biobränslen för en ren och klimatneutral uppvärmning. Vi ses online för Nordic Pellets Conference 27 januari 2021. Medlemmar i PelletsFörbundet och prenumeranter på Bioenergy International deltar kostnadsfritt.

Text: Fredrik Zetterlund, Kanslichef PelletsFörbundet


Denna krönika publicerades även i Bioenergi nr 6-2020 som går att läsa som e-tidning här.
Öppen för alla.


Pellets2021

Vi använder oss av cookies. Läs mer