Tillbaka

Stenvalls Trä bygger ny pelletsproduktion vid Lövholmen

Sommaren 2022 planerar Stenvalls Trä starta en ny pelletsfabrik vid sågverket i Lövholmen i Piteå. Kapaciteten kommer att vara 50 000 ton per år.

För ett år sedan fattade Stenvalls Trä beslut om att investera cirka 30 miljoner kronor i ny pelletsproduktion vid sågverket i Lövholmen.

– Byggnaden är klar och vi ska in med maskinerna nu, berättar Folke Stenvall, vd för Stenvalls Trä.

Två produktionslinjer

Den nya produktionsanläggningen kommer att bestå av två linjer och ha en kapacitet på 50 000 ton per år. Produktionen ska starta under sommaren. Den ena produktionslinjen har Stenvalls förvärvat från Pajala Bioenergi som avslutade sin produktion 2020.

Den andra pelletspressen har levererats av Salmatec. Vid sågverken i Sikfors, Lövholmen och Seskarö har Stenvalls redan tidigare installerat spåntorkar som drivs med värme som utvunnen via rökgaskondensering vid sågverkens pannor.

Stenvalls valde att komplettera den befintliga pelletsfabriken i Sikfors med en ny i Lövholmen istället för att bygga en stor fabrik i Sikfors.

– Det är mer sårbart med en fabrik jämfört med två. Om vi skulle få ett haveri på en anläggning kan den andra producera och vi kan fortsätta leverera pellets till våra kunder, förklarar Folke Stenvall.

Folke Stenvall är vd för Stenvalls Trä.

Folke Stenvall är vd för Stenvalls Trä.

Stenvalls har också ökat sin lagringskapacitet och kan nu lagra 20 000 ton pellet. Det gör att produktionen kan gå för fullt även under sommarmånaderna.

Stor export

En stor del av pelletsproduktionen från Stenvalls Trä exporteras till Danmark.

– Vi lastade en båt i början av mars och kommer att lasta nästa i början av april. Vi ser att priserna på pellets har stuckit iväg, men de var för låga tidigare, menar Folke Stenvall.

Med den nya pelletsfabriken vid Lövholmen kommer Stenvalls Trä att förädla i stort sett alla egna biprodukter som sågspån, torrflis och kutterspån till pellets.

– En del av detta har vi tidigare använt som bränsle i våra egna pannor till virkestorkarna. Nu kommer vi istället att hämta grot från skogsavverkningar för att ersätta det som går till råvara för pellets, förklarar Folke Stenvall.

Med båda pelletsfabrikerna i drift kommer Stenvalls Trä att ha kapacitet at producera 100 000 ton pellet per år och en förväntad produktion på cirka 90 000 ton per år. Det gör att företaget väntas bli en av Sveriges tio största pelletsproducenter.

Stenvalls Trä köpte sågverksanläggningen på Lövholmen hösten 2010 efter att Setra avvecklat verksamheten.

Vi använder oss av cookies. Läs mer