Tillbaka

Småhusägare är oroliga för vinterns energipriser

Fler än hälften av småhusägarna i Sydsverige är oroliga för vinterns energipriser, visar en färsk Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten.

En bra försäkring för den som oroar sig inför kommande vinterns energipriser är att minska energianvändningen i sitt hem. Ett annat tips är att komplettera sitt värmesystem med till exempel en pelletskamin.

Förra höstens och vinterns höga elpriser har slagit hårt mot svenska hushåll. Idag finns det 2 miljoner småhus i Sverige och av dem värms cirka 600 000 med el varav hälften med direktverkande el. 20 procent av de energideklarerade småhusen är också i de sämsta energiklasserna F – G.
– En stor del av husen med sämre energiprestanda är från 1960–80-talet. De är ofta i behov av renovering och potentialen att effektivisera energianvändningen är stor, säger Dag Lundblad, expert på Energimyndigheten.

Oro för elpriser

Novusundersökningen visar att sex av tio småhusägare i Sydsverige känner oro i ganska hög och mycket hög grad för kommande vinters elpriser. Motsvarande siffra för hela landet är fyra av tio. Det framgår också i undersökningen att nästan nio av tio småhusägare tycker att det är viktigt att minska energianvändningen och den främsta moroten för att småhusägare ska vilja energieffektivisera sina hus är att minska elkostnaden.

Hög tid att agera

– Nu är det hög tid att tänka på sen. Det bästa husägare kan göra för att skydda sig mot höga energipriser är att minska energianvändningen i sina hem. I vår husguide får de tips på vad de kan göra och vart de kan vända sig för att få hjälp, säger Dag Lundblad.

För fjärde året i rad har Gar-Bo utsett Årets småhus – Årets småhus 2022 tilldelas Villa Tunhem från Götenehus.

Idag finns det 2 miljoner småhus i Sverige. På bilden Årets småhus 2022 – Villa Tunhem från Götenehus, utsett av Gar-Bo.

Lönsamma åtgärder

De flesta som svarat på undersökningen uppger också att det största hindret för att genomföra energieffektivisering är osäkerheten om huruvida det är lönsamt.

– Med dagens elpriser lönar det sig att se över sin energianvändning. Även enklare åtgärder som inte kostar så mycket gör skillnad i plånboken. Den som har ett hus med dålig energiprestanda och stort renoveringsbehov kan halvera energianvändningen om åtgärderna samordnas, säger Dag Lundblad.

Idag finns rotavdraget som småhusägarna kan använda sig av för att dra av arbetskostnaderna för åtgärder som att isolera vinden, byta fönster eller komplettera sitt värmesystem med en kamin.

Tips på hur du kan minska energianvändningen i ditt hus:

  1. Se över dina vanor, hur du använder energin har stor påverkan på elräkningen
  2. Isolera vinden och/eller fasaden
  3. Isolera varmvattenledningar och byt till effektiva vattenkranar
  4. Täta fönster och ytterdörrar, renovera eller byt ut dem om de är i dåligt skick
  5. Se över ventilationssystemet och ta vara på värmen i ventilationsluften
  6. Genomför underhåll på ditt värmesystem och komplettera det vid behov, till exempel med en värmepump eller kamin

Läs vidare i den nya guiden på energimyndigheten.se/husguiden.

Bakgrund

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stärka arbetet med energieffektivisering i småhussektorn för att bidra till att hushållen står bättre rustade inför ökade elkostnader. Myndigheten tilldelades 10 miljoner i samband med vårändringsbudgeten. Pengarna ska användas till att nå ut med information till småhusägare och till att förstärka kompetensen hos de leverantörer och andra runt om i landet som hjälper småhusägare att genomföra renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder.

Om Novusundersökningen

Undersökningen granskar småhusägares inställning till energianvändning. Fältperiod: 30 maj till 7 juni. Antalet genomförda webbintervjuer i Novus slumpmässiga Sverigepanel: 1237 personer.

Vi använder oss av cookies. Läs mer