Tillbaka

Pelletsstatistik för 2021

Pelletsförbundets statistikrapport för 2021 är klar. Förändringen av både pelletsprisindex och pelletspris var måttlig i genomsnitt under 2021, dock syntes en tydlig ökning under det sista kvartalet 2021.

Leveranserna till den svenska marknaden ökade under 2021 med cirka 15 procent jämfört med 2020. Exporten ökade med cirka 73 procent, men även importen ökade med 21 procent under 2021. Leveransvolymen till den svenska marknaden var nästan 1,5 miljoner ton under 2021. Importen från Ryssland halverades till cirka 40 000 ton. Estland var det land som Sverige importerade mest ifrån. Exporten till Danmark ökade kraftigt till nära 250 000 ton. På andra plats kom Norge med cirka 40 000 ton.

Pelletsexport 2021 (ton per år)

Pelletsexport 2021 (ton per år)

Ökad användning bland stora och mellanstora användare

Användningen av pellets fördelas på tre huvudområden. Under 2021 ökade andelen för stora användare och till mellanstora inklusive tillverkande industri med 4–5 procent. Användningen inom villasegmentet minskade med cirka tio procent.

Fler pelletskaminer

Inom villamarknaden har antalet pannor totalt sett minskat men i en långsammare takt än tidigare år. Antalet lokaleldstäder (huvudsakligen vedkaminer) ökade. Antalet installerade pelletskaminer ökade för andra året i rad, under 2021 med 1048 nya enheter på marknaden, en ökning med cirka åtta procent.

Om Pelletsförbundets statistikrapport

Rapporten innehåller fyra delar. Första delen innehåller information om utvecklingen av pelletsprisindex, prisnivån och jämförelse med andra energipriser under 2021. Andra delen ger en översikt produktion och leverans av pellets samt import och export. Den tredje delen ger en analys av pelletsanvändningen med fördelning på olika marknader. Fjärde och sista delen innehåller fakta om utvecklingen på villamarknaden för pannor och kaminer.

Pelletsförbundets medlemmar kan logga in och ladda ner hela rapporten här.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer