Tillbaka

Moelven bygger pelletsfabrik för 382 miljoner i Karlskoga

Moelven investerar 382 millioner kroner i ny pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion vid Moelven Valåsen i Karlskoga. Den innovativa pelletsfabriken planeras tas i drift hösten 2024.

– Moelven tar ansvar för att ta tillvara hela naturresursen när vi brukar skogen. När hälften av timmerstocken blir fiberprodukter är detta ett mycket hållbart och lönsamt sätt att hantera restråvaran från våra sågverk, säger Morten Kristiansen koncernchef på Moelven Industrier ASA.

Investeringen är resultatet av kapacitetsutbyggnaden vid Moelvens sågverk i regionen. Koncernledningen har tidigare meddelat ett investeringspaket på totalt 635 miljoner kroner för investeringar vid Moelven Edanesågen AB och Moelven Valåsen AB.

Moelven Valåsens industriområde. Foto: Johan Blomquist

Moelven Valåsens industriområde. Foto: Johan Blomquist

Integrerat med sågverket

Den nya pelletsfabriken kommer att helt integreras med Moelven Valåsens sågverk i Karlskoga. Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som kommer som en konsekvens av redan pågående utvecklingsprojekt. Investeringen har en kostnadsram på 382 miljoner kronor (SEK).

Fabriken är byggd på samma sätt som Moelvens första pelletsfabrik på Sokna i Norge, som också är helt integrerat med Moelven Soknabruket. När den här pelletsfabriken togs i bruk år 2020 var det den första i sitt slag i Norge. Produktionsmedtoden hade aldrig tidigare används i nordiskt klimat.

– Vi har en fördel i att vi kan ta till vara erfarenheterna från framgångssagan med vår första innovativa pelletsfabrik i Norge nu när vi nu ska ta oss an ett liknande projekt i Sverige, säger Kristiansen.

Pellets till världen

Pelletsfabriken kommer att ha en kapacitet på 80 000 ton pellets om året, men dimensioneras för att långsiktigt kunna öka produktionen upp till 105 000 ton per år.

Satsningen innebär åtta nya arbetstillfällen i Karlskoga, där Moelven sedan tidigare bedriver verksamhet genom sågverket Moelven Valåsen AB och hyvleriet och distributionscentret Moelven Valåsen Wood AB. Moelven Pellets AB kommer att tillverka vita träpellets av högsta kvalitetsklass som kommer att distribueras till den internationella marknaden via fartyg från Vänern.

– Moelven är positionerade i stora delar av värdekedjan. Det gör att vi kan skapa närproducerade och hållbara produkter lokalt även för den globala marknaden, säger Kristiansen.

Vi använder oss av cookies. Läs mer