Tillbaka

Läs medlemsbrev nr 1-2020!

Här kommer PelletsFörbundets första medlemsbrev för 2020.

Här kommer PelletsFörbundets första medlemsbrev för 2020. Årets första kvartal började med olika konferenser men har ju senare präglats alltmer av viruset. Jag har sammanställt pelletsbranschens statistik som omfattar leveransvolymer och prisnivåer hela 2019.

Dessutom finns ju vår Pelletsvision att läsa här.

Vi använder oss av cookies. Läs mer