Tillbaka

Lägre kostnader och avlastat elnät med närvärme för småhus

Jag driver två rörföretag och har utfört många uppdrag som entreprenör inom värmelösningar med både värmepumpar och närvärme för småhus och fastigheter. Jag talar mig ofta varm för att använda systemtänkande i uppvärmningssammanhang och jag har ett flertal gånger blivit förvånad när inte vänsterhanden inser vad högerhanden gör. Varför kan ingen förnuftig människa förklara på ett enkelt sätt varför det ofta är bättre med en närvärmecentral för att värma småhus och fastigheter.

När ett nytt område med till exempel 150 småhus ska uppföras är det självklart att bygga en helt ny gemensam infrastruktur med vatten, avlopp, el och fiber. Området anpassas för att kunna åka kollektivt med buss och tåg eller kanske samåka med bil. Men av någon anledning sätter vi för säkerhets skull in 150 individuella små ”värmemotorer” en i varje hus istället för att bygga en gemensam närvärmecentral som kan ge värme till alla husen till en låg kostnad.

Investeringskostnaden för 150 värmepumpar är runt 9 miljoner kronor medan det för en närvärmecentral räcker med en tredjedel. Tillkommande kostnader som värmekulvert kan grävas ner till låg kostnad tillsammans med vatten och avlopp. Golvvärme i husen och lågtemperaturssystem ger låg kulvertkostnad. Pelletskostnaden är fortsatt på en relativt låg nivå även om den stigit något de senaste åren. Värmeväxlaren i huset är liten som en brevlåda.

En allt viktigare men ofta bortglömd systemfaktor är belastningen på elnätet. Vi har överskott på elenergi idag i Sverige, men lokalt i många tätorter är det brist på eleffekt för att kablarna inte räcker till. Här kan en närvärmeanläggning göra stor nytta.

Läs Mats Larssons krönika i det senaste numret av Bioenergi

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer