Tillbaka

Grattis till att du valt pellets – förnybar och miljövänlig värme!

Pellets är ett förnybart förädlat biobränsle som i första hand tillverkas av träspån från skogsbruk och skogsindustri, främst från sågspån, hyvelspån och kutterspån som bildas vid sågverk och träindustrier. Förädlingen till små bitar komprimerat biobränsle med högt energiinnehåll sker vid någon av de pelletsfabriker som PelletsFörbundets medlemmar driver runt om i landet.

Pellets är ett biobränsle – det är bra för klimatet!

Pellets är ett biobränsle som tillverkas av restprodukter från träd. Träden är levande solfångare och första steget in i naturens kretslopp. Träden tar upp koldioxid och vatten och växer sig stora med bland annat cellulosamolekyler som byggs av kol, väte och syre. Det är som att bygga samman legobitar till stora träd, där limmet är solenergi.

När vi eldar pellets frigörs värmen från solen och ”legobitarna” sprids i luften som koldioxid och vatten. Där de återigen kan tas upp av växande plantor. Det gröna kolet går i kretslopp, och vi kan ersätta fossilt svart kol (olja, naturgas, kol) som leder till klimatförändring.

Allt det gröna kol vi använder för att tillverka pellets har tagits upp från atmosfären under de senaste hundra åren. Ny biomassa produceras varje år i alla våra skogar samtidigt som vi i Sverige skördar någon procent av ytan.

Visste du att världen blir grönare?

Världens skogar ökar mer än vi förlorar genom avskogning i vissa tropiska regioner och mer än vad vi skördar. I Sverige har skogarnas förråd av biomassa fördubblats de senaste hundra åren och skogstillväxten ökar år för år genom aktiv skogsskötsel. Utvecklingen är likartad i alla EU-länder. Vi avverkar mindre än skogen växer. Därför är biobränslen från skogen klimatneutrala. Att använda biobränslen istället för fossila bränslen är en viktig klimatåtgärd.

Använd modern teknik för bästa luftkvalitet

Med modern eldningsteknik i pannor och kaminer är utsläppen från pelletseldning minimala. Att byta ut gammal dålig eldningsutrustning mot modern pelletsteknik är mycket positivt för den lokala miljön.

Dessutom finns möjlighet till en småskalig användning av biobränslen för att kapa effekttoppar i uppvärmning av småhus och för att ersätta elvärme.

Pelletskaminer täcker större delen av en normalstor villas värmebehov och kan vara en primär värmekälla för ditt boende eller komplettera din nuvarande uppvärmning. Kaminen är termostatreglerad vilket innebär att den tänder sig själv när temperaturen sjunker och sprider värmen i huset med en inbyggd, tystgående fläkt. När du kommer hem på kvällen brinner det redan i kaminen och det är varmt och skönt. Bättre kan det inte bli.

Text: Fredrik Zetterlund, Kanslichef PelletsFörbundet


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 5-2020 som finns att läsa här.

Vi använder oss av cookies. Läs mer