Tillbaka

Göteborg Energi planerar att bygga flera stora pelletspannor

Det finns ett behov att bygga stora pelletspannor på flera platser med en sammanlagd effekt på 140-180 MW värme, säger Martin Björk, anläggningsägare på Göteborg Energi.

Göteborg Energi har idag flera anläggningar för produktion av värme som är gamla och som använder mest fossil gas och olja som bränsle. Därför behöver anläggningarna ersättas med stora pelletspannor. De nya pannorna kommer att används för mellanlast med en årlig drifttid på 1500 till 2000 timmar.

Under 2022 beräknas Göteborg Energi ta i drift en ny topplastpanna för pellets. Effekten är 140 MW och bränslebehovet cirka 30 ton per timmer vid full drift. Inom några år kommer tre nya stora pannor för pellets.

Under 2022 beräknas Göteborg Energi ta i drift en ny topplastpanna för pellets. Effekten är 140 MW och bränslebehovet cirka 30 ton per timmer vid full drift. Inom några år kommer tre nya stora pannor för pellets.

Mölndal först på tur

Ett av dessa projekt är ett samarbete med Mölndal Energi. Projekt med Mölndal Energi är i gång med målet att bygga en pelletspanna för mellanlast med en kapacitet på omkring 50 MW.

Sävenäs och  Söred

Göteborg Energi planerar att bygga ytterligare två pelletspannor på egna platser. Det kan bli i Sävenäs i öster med en panna på cirka 80 MW och i Söred i väster  med en panna på cirka 50 MW.

Start 2025/26

De nya pelletspannorna väntas starta 2025 till 2027. Pelletspannan vid Mölndals Energi kan komma i drift i slutet av 2025 eller början av 2026. Behovet av pellet blir ganska stora mängder pellets, upp till 75 000 ton per år när alla tre anläggningarna är i drift, något som väntas påverka pelletsmarknaden.

Förfrågan om mer information

För att få mer information och kunskap om tekniska lösningar för produktion av värme med pellets i anläggningar av storlekar mellan 30-45 MW gick Göteborg Energi i december 2021 ut med en så kallad RFI (Request For Information). Syftet var att få in mer information från tänkbara leverantörer och hitta den mest kostnadseffektiva lösningen.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer