Tillbaka

Därför valde Stockhorvan Trä & Pellets att kvalitetscertifiera med ENplus

Under 2021 blev Stockhorvans pelletsproduktion certifierad enligt ENplus. Här berättar Peter Petersson, vd på Stockhorvan, om bakgrunden till beslutet att certifiera, hur certifieringsprocessen gick till och erfarenheterna hittills.

Stockhorvan Trä & Pellets

Peter Peterson är både vd och kvalitetsansvarig (quality manager) för ENplus på Stockhorvan Trä & Pellets i Hultsfred.

Hela processen startade med krav från en kund i Nederländerna.

– När vi började jobba med kunden för två år sedan beskrev de hur etablerat ENplus är i Nederländerna. Det är till och med så att garantin för vissa pelletskaminer bara gäller om pellets certifierad enligt ENplus A1 används. Då förstod vi att vi behövde lära oss mer om ENplus. Nederländerna var en ny marknad och kunden var viktig, säger Peter Peterson.

Först ett år senare började Stockhorvan på allvar att starta certifieringsarbetet.

– Vi bestämde i början av 2021 att vi skulle certifiera produktionen och hade först kontakt med ENplus på Bioenergy Europe i Bryssel som hjälpte oss med vissa delar. Vi etablerade också en relation med ett av de certifieringsorgan som jobbar med ENplus. Vi fick kontakt med Control Union som är baserade i Berlin och lämnade in vår ansökan innan semestern 2021. Prover på pellets skickades in för analys på ett certifierat laboratorium. Proverna blev godkända och i september 2021 var vi klara med certifieringen, säger Peter Petersson

Tidskrävande ansökningsförfarande

– Hela processen tog längre tid än vi först räknat med. Dels tog det tid att förbereda själva ansökan eftersom vi behövde skapa en lång rad med dokument. Det skulle förenkla och snabba upp processen om det fanns en lista i punktform med vilka dokument som ska fram och om det fanns exempel på hur dokumentationen kan se ut, säger Peter Petersson.

Ett annat arbete som tog tid var att få fram designen av säckarna. I vårt fall ville kunden i Nederländerna ha sin egen design på säckarna inom ramen för ENplus regelverk. Bland annat ska tillverkarens namn finnas med.

– Det var många turer under sommaren med olika designversioner innan kunden var klar med sin design, säger Peter Petersson.

Krav på emballage

ENplus kräver att texten på emballaget ska vara översatt till språket i det land där produkten säljs. Designen på säckarna som levereras till Nederländerna har en svensk flagga på säcken och Stockhorvans logotype finns med. Det står också att det är svensk pellets. Säckarna finns i två storlekar som väger 16 kg eller 10 kg.

– Vi har en blygsam försäljning av säckar i tiokilos storlek även i Sverige. I Nederländerna är den en större artikel och den säljs även i Danmark, säger Peter Peterson.

Bättre kvalitet än vad som krävs

Testresultaten för Stockhorvans pellets visade att kvaliteten överträffade kraven enligt ENplus A1.

– De bättre kvalitetsvärdena skulle vi kunna trycka på säckarna och det hade vi planerat i de första designskisserna. Men vi valde att ta bort det eftersom ENplus kräver att vi då skulle behöva analyser på laboratorium för varje leverans. Det skulle bli fem gånger i veckan, vilket skulle bli för dyrt, säger Peter Petersson.

Avstod certifiering av bulkleveranser

Pelletsproducenten kan välja att leverera kvalitetssäkrad bulkpellets enligt ENplus, men då ställs kvalitetskrav även på leveransen med lastbil från fabriken till kund inklusive på mottagandet hos kunden. Stockhorvan har valt att inte certifiera bulkpellets enligt ENplus.

– Det är en ganska avancerad procedur att certifiera bulkpellets och certifieringen ställer stora krav på både leverantören och mottagaren. Vi ser inget mervärde i att certifiera bulkleveranser i dag eftersom ENplus är ganska okänt i Sverige. Det är inte en kotte som vet vad det handlar om förutom vi som är initierade i branschen, säger Peter Petersson.

Avgift för hela produktionen

Avgiften för certifieringen betalas för hela produktionen.

– Jag försökt undanta avgiften för den del av produktionen som levereras som bulk, eftersom vi inte har certifierat den, men det går inte utan vi ska betala för hela årsvolymen. Vi har också leveranser till Danmark med två egna varumärken där det ena har en lite enklare kvalitet utan A1-märkning. Jag försökte undanta den delen, men det gick inte utan vi ska betala avgiften för den volymen också. Det kan jag tycka är lite byråkratiskt, säger Peter Petersson.

Mätutrustning för egenkontroller

Egenkontroller av kvaliteten sker genom att prover tas en gång per skift och analyseras av tillverkaren. Den utrustning som används för analysen ska vara certifierad och godkänd av ENplus.
– Det är viktigt att välja rätt utrustning från början och vi hade gärna sett rekommendationer även här på vilken utrustning som är bra, förklarar Peter Petersson.

Bättre kvalitetskontroll

Mervärdet med att certifiera pelletsprodukten med ENplus är naturligtvis att kunna sälja till marknader där certifieringen efterfrågas.

– Utöver det är den stora behållningen för oss som producent att vi får en direkt och löpande dokumentation av hur kvalitén ser ut. Vi har fått en helt annan struktur och kontroll på kvalitén jämfört med tidigare.

Mäter sex parametrar

Det är fem parametrar som mäts i egenkontrollen en gång per skift. Det är volymvikt, finfraktion, fukt, mekanisk hållfasthet och längd. Vikt i säckarna mäts en gång per dygn. Stockhorvan börjar alltid med att mäta volymvikten. Provet tas i ett godkänt femliterskärl. Sedan tas de andra proverna från samma kärl.

Effektivisering

Den mer omfattande mätningen ger också Stockhorvan ett bättre underlag för att effektivisera produktionen av pellets. Det handlar om andelen finfraktion direkt efter pelletspressen.

– Vi får lite för mycket smul, direkt i anslutningen till tillverkningen, tycker vi och nu kan vi tydligare mäta hur mycket vi kan förbättra. I och med egenkontrollen mäter vi kontinuerligt de vitala värdena och ser tydligt hur vi ligger till. Det är en positiv följd av ENplus-certifieringen, säger Peter Peterson.

ENplus-certifierad pellets i Sverige

– Vi valde att sälja Enplus-certifierad pellets även i Sverige mest av praktiska skäl, det blir färre typer av emballage att hålla i lager. De säckar vi säljer har samma design som de vi levererar till Danmark. Även om säckar med ENplus-märket säljs i Sverige har Stockhorvan ännu inte marknadsfört ENplus-certifierade pellets på hemmaplan. Men vi kommer att lyfta fram det på vår hemsida och förklara vad ENplus innebär. När vi ändå lägger en del pengar på certifieringen är det lika bra att föra fram det tydligare. Det kan vara en konkurrensfördel, säger Peter Petersson.

Certifieringsorgan

Certifieringsprocessen har Peter Peterson drivit på egen hand i samarbete med Erik Hermans, revisorn från Control Union i Berlin som är ett av de certifieringsorgan handlägger certifieringsprocessen enligt ENplus regelverk.

– Egentligen ska revisorn göra en besiktning av produktionsanläggningen och testutrustningen på plats, men vi fick lösa det via video istället under pandemin. Nu är den första årliga revisionen planerad under våren. Då kommer parterna att gå igenom all dokumentation och för Stockhorvans del blir det också en besiktning av anläggningen och testförfarandet.

Värd mödan

– Sammantaget tycker vi att processen med att bli certifierad enligt ENplus har varit värd mödan. Men vi hade egentligen inget val, kunden krävde certifiering. Det kostar en slant men vi måste vara med eftersom ENplus har blivit så pass stort i världen. Det är mer än 14 miljoner ton pellets och 1 200 företag som är certifierade. Fler kommer att certifiera sig i Sverige, det är jag säker på, ENplus blir sannolikt etablerat även här, säger Peter Peterson.

Text: Anders Haaker

Vi använder oss av cookies. Läs mer