Tillbaka

Arctic Paper bygger ny pelletsfabrik i Grycksbo

När Arctic Paper nu har beslutat att investera 285 miljoner kronor i utbyggnad och uppgradering av biobränsleanläggningen på bruket i Grycksbo ingår också en ny pelletsfabrik. Investeringen ger en årlig energikostnadsbesparing på 50 miljoner kronor. Utöver el och ånga kommer anläggningen årligen att producera 50 000 ton träpellets till ett uppskattat värde på 100 miljoner kronor som ska säljas på marknaden, skriver Arctic Paper i ett pressmeddelande.

– Tack vare biobränslepannan har Arctic Paper Grycksbo ett lågt klimatavtryck och en konkurrenskraftig energimix. Nu tar vi nästa steg som en del av vår långsiktiga strategiska plan för att diversifiera inom grön energi. Investeringen kommer att ge bruket en årlig besparing på 50 miljoner kronor i energikostnader samtidigt som försäljningen av träpellets tillför en ytterligare intäktsström – en cirkulär affär: pelletsen är gjord av restprodukter från sågverk – som förväntas generera intäkter till ett uppskattat värde på 100 miljoner kronor per år, säger Michal Jarczyński, vd för Arctic Paper S.A.

Bildtext: Michal Jarczyński, vd för Arctic Paper S.A.

Michal Jarczyński, vd för Arctic Paper S.A.

Sågspån och träflis

De huvudsakliga biobränslena som kommer att användas är sågspån och träflis, dock är den moderniserade pannan flexibel och andra biobränslen kan nyttjas. Investeringen kommer att finansieras med banklån och eget kapital och beräknas vara klar under första halvåret 2025.

Långsiktig konkurrenskraft

– Investeringen kommer att säkra långsiktig konkurrenskraft för Arctic Paper Grycksbo som en premiumleverantör av högkvalitativt bestruket papper, avslutar Michal Jarczyński.

Vi använder oss av cookies. Läs mer