Tillbaka

Vedeldning farligare än bilavgaser (?)

Med braskande rubriker i media trummas ett mantra in att vedeldning skulle vara hälsovådlig.

Forskarna vid SCAC – Swedish Clean Air and Climate Research Program presenterade i februari en mer detaljerad rapport, Forskning för renare luft, angående betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik, och flaggar för att vedeldningens bidrag är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Samtidigt betonar forskarna att kunskapen kring vedeldning är bristfällig och att data från utsläppen vid vedeldning är betydligt osäkrare än de från vägtrafiken.

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer