Tillbaka

Svar på tal

Ingvar Åkesson har för det första inte förstått att den debattartikel vi skrev handlade om hälsoriskerna med utsläpp av partiklar och inte alls om koldioxiddebatten. Det är de gamla pannorna som med partikelutsläpp orsakar hälsoproblem och förtida dödsfall.

Men för att i min tur svara på koldioxidberäkningen där Ingvar Åkesson påstår att det skulle ta 500 år innan den koldioxid som bildas vid fliseldning åter bundits till nya träd! Hur tänker han här? Menar Åkesson att vi eldar vi 500 år gamla träd? Förbränningen av biomassa kan aldrig bilda mer koldioxid än från den mängd kol som finns i biomassan. Och den mängden kol är lika med den mängd koldioxid som växten via solljus och fotosyntes tagit från atmosfärisk koldioxid och omvandlat till det kol växten består av och det syre vi alla behöver för att andas.

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer