Tillbaka

Stockholm borde kunna visa vägen även internationellt

Kan Stockholm bygga ett jättelikt värmeverk mitt i huvudstaden borde även andra länder kunna göra samma sak. Stockholms bioenergieldade kraftvärmeverk i Värtan väcker också stort intresse bland internationella besökare. Värtaverket borde därför vara en ”hot spot” när det gäller att presentera både Stockholm som en miljövänlig stad och vårt svenska kunnande.

Energiöverenskommelsen år 2016 lade fast målsättningen att Sveriges elproduktionen ska vara helt förnybar till år 2040 och att våra nettoutsläpp av växthusgaser skall vara borta år 2045. Biobränsle är redan dag vår viktigaste energibärare. Användningen har mer än tredubblats på 40 år och står i dag för mer än en tredjedel av all energi som vi använder. Det är lika mycket som all kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Det mesta biobränslet kommer från skogen och skogsindustrins biprodukter, främst i form av träflis eller pressade pellets.

Kan Stockholm bygga ett jättelikt värmeverk mitt i huvudstaden borde även andra länder kunna göra samma sak.

Stockholms bioenergieldade kraftvärmeverk i Värtan väcker också stort intresse bland internationella besökare. Värtaverket borde därför vara en ”hot spot” när det gäller att presentera både Stockholm som en miljövänlig stad och vårt svenska kunnande. Men av någon oförklarlig anledning så väljer Stockholm stad, trots att man är hälftenägare i kraftvärmeverket, att hellre lyfta fram elbussar på Södermalm och solenergikartor som viktigaste miljösatsningar när man tar emot internationella besökare.

Inte ens på stadens hemsida kan man läsa om ett av världens modernaste kraftvärmeverk.

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer