Tillbaka

”Samverkan är nyckelordet för att nå målen”

Regeringen har pekat ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners bör investera i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skall man hitta nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

Bara genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas. Strategiarbete som leder till satsningar inom förnybar energi och export måste därför enligt regeringen alltid vara prioriterat.

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer