Tillbaka

Frågor till Anna Oudin, Umeå Universitet

Att ni skall vara opartiska och bara rapportera det ni ser utan att ha en egen agenda har PelletsFörbundet ingen anledning att betvivla. Vi saknar dessutom den kunskap ni som forskare besitter för att kunna tolka och värdera de samband och resultat som ni redovisar.

Men vi är ändå övertygade om att såväl erfarenheter från näringslivet som detaljerad kunskap från akademin behövs för att få en fungerande och heltäckande verklighetsbild.

Vi ser forskningen som ett mycket viktigt instrument för att klara energiomställning, klimatproblematiken och utvecklandet av ny teknik samt bättre systemlösningar. Vi har därför samarbeten och erfarenhetsutbyte med forskare inom SLU och RISE (som även är medlemmar i PelletFörbundet) och vi har deltagit aktivt i en gemensam plattform i Biobränsle – Hälsa – Miljö. Där diskuterade vi öppet dessa frågor i ett antal forskningsprojekt. Er Bertil Forsberg var för övrigt en av de tongivande i detta program som finansierades av Energimyndigheten.

Läs hela

Vi använder oss av cookies. Läs mer