Pellets i industrin

Pellets är det självklara valet för industrin. Nedan hittar du information som kommer att hjälpa dig att fatta ett väl underbyggt beslut inför en konvertering till pellets.

Mackmyra

Mackmyra Whiskys gravitationsdestilleri får hetvatten från en fristående pelletsvärmecentral. Foto: Mackmyra

  • Ekonomi – Genom att konvertera till pellets så kan man idag spara mycket pengar jämfört med fossila bränslen.
  • Konvertering – Vill man konvertera från olja till pellets så finns det idag flera attraktiva alternativ. Ny anläggning, Konvertera befintlig anläggning, Leasing eller Färdig värme.
  • Miljö – Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin. Pellets är klimatneutralt och genererar inte mer koldioxid ut än vad trädet tar upp under sin livstid.
  • Pellets – Pellets produceras ofta lokalt, levereras i Bulk, Storsäck eller Småsäck och är lätt att hantera. Jämfört med olja och gas är pellets även mycket prisstabilt.

Att verka för en ökad pelletsanvändning för uppvärmning är en självklarhet mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp.

Du är i goda händer

Bland PelletsFörbundets medlemmar finns hög kompetens och många års erfarenhet. Oavsett om du vill investera i en ny anläggning eller konvertera en äldre så finns det kunskap och resurser. Under våra medlemssidor hittar du Bränsleproducenter, Utrustningstillverkare, Installatörer och Konsulter.

Vi använder oss av cookies. Läs mer