Pelletsförbundets Nätverksträff i Karlstad 22 augusti 2023

Pelletsförbundets Nätverksträff i Karlstad 22 augusti 2023

Anmälan

PelletsFörbundets nätverksträff i Karlstad den 22 augusti är öppen för alla medlemmar. Denna gång är fokus på pelletsproduktion med vi tar även upp användning av pellets. Samling för gemensam middag på Elite Stadshotellet i Karlstad på kvällen den 21 augusti. Hoppas vi ses i Karlstad!

Program 

21 augusti

19:00            Gemensam middag på Elite Stadshotellet i Karlstad

 

22 augusti

PelletsFörbundets nätverksträff i Karlstad

09:00           (Styrelsemöte i Pelletsförbundet, endast för styrelseledamöter)

10:30            Samling inför Nätverksträffen inklusive kaffe

11:00            Inledning

Innopels – Kvalité och lagringserfarenheter vid pelletering av färsk fura i industriell skala
Inom projektet InnoPels, tidigare SvinPels har industriella tester utförts vid Solör Bioenergi Älvdalen, samt Härjeåns Energi Sveg, där spån från klen- respektive grovtimmer har jämförts med referensmaterial. Även torkmetoder har utvärderats mot kvalité och självuppvärming och avgasning vid lagring. Under presentationen kommer preliminära resultat presenteras och erfarenheter diskuteras.
Michael Finell/Stefan Frodeson

Pelletsplattformen redo för nästa steg –
Ett större gemensamt forskningsprojekt, vad behövs och vilka framtida forskningsfrågor behövs besvaras?
Michael Finell/Stefan Frodeson 

12:00             Lunch

13:00             Rundvandring på laboratoriet på Karlstads Universitet

Forskningen inom pelletsproduktion utförs ofta i laborativ skala, olika forskningsfrågor kräver olika typer av laborativa studier. Under rundvandringen kommer vi besöka:

  • ”Enpetaren” mer känd som ”single pellet press” vi får se universitets olika enpetare i drift där en pellets i taget produceras.
  • Labskalepress, vi får se en mindre pelletspress, 20 kg/h, producera pellets.
  • Liten industriell skala, även en mindre industriell pelletspress, 300 kg/h, visas upp.

Vi besöker även laborativa utrustningar såsom extruder och universitetets projekt med tester av pelletsspisar för matlagning, mestadels mot afrikanska länder. Tester som är kopplade till olika råvaror och förbränningsegenskaper.

14:30             Kaffe

15:00             Uppdatering om användning av pellets samt reflektioner kring dagens intryck.

16:00             Slut för dagen

 

Pris: Konferensavgiften är 500 kr plus moms. Faktureras efter anmälan.

(OBS! Innehållet i programmet kan komma att ändras)

Vi använder oss av cookies. Läs mer