PelletsFörbundets webbinarium om brand och risk

PelletsFörbundets webbinarium om brand och risk

Anmälan

Välkommen till PelletsFörbundets webbinarium om brand och risk! 

Vi har bjudit in P&B Brandkonsult att föreläsa om brand och risker i pelletsanläggningar.

Tid: torsdag 5 november kl 10.30 – 12.00
Detta webbinarium är öppet för medlemmar i PelletsFörbundet och övriga intresserade.

Föreläsning och öppen frågestund.

För att fånga upp era aktuella frågeställningar ber vi deltagarna svara på en kort enkät i samband med anmälan till mötet. Enkäten är anonym.

Här svarar du på minienkäten: Minienkät

Vi använder oss av cookies. Läs mer