InnoPels slutseminarium

InnoPels slutseminarium

Slutseminariet för VINNOVA-projektet ”InnoPels”

Anmälan

Läs mer om programmet och anmäl dig på knappen ovan.

 

Den 15-16 november bjuder Paper Province in till slutseminariet för InnoPels. Vi blickar tillbaka på vad som gjorts sedan projektstarten för två år sedan och vart vi står i dag.

InnoPels inleddes i november 2021 och har syftat till att utforska sågspåns egenskaper i form av pellets och dess förvaring.

De övergripande målen har omfattat att ta fram ny kunskap och bidra till:

  • Nya råvaruhanteringsrutiner för effektivare och minskad lagring och volymhantering av färskt sågspån.
  • Minskade problem med självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets.
  • Bättre kunskap om hur torkprocessen (lågtemperatur- resp. högtemperaturtorkning) i kombination med klentimmerspån resp. grovtimmerspån påverkar självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets.
  • Spektroskopiska metoder och modeller för att bedöma råvarans kvalitet/riskbenägenhet för varmgång (andel splint-/kärnved, innehåll av harts- och fettsyror) innan pelletering

Projektet har inkluderat aktörer från SLU, Karlstads Universitet, The Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB. Det har finansierats av Vinnova, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB.

Avslutning i Gävle

Projektet rundas av med en slutkonferens i Gävle den 15-16 november.

Vi använder oss av cookies. Läs mer