Årsmöte och vårmöteskonferens 2023

Årsmöte och vårmöteskonferens 2023

Anmälan

PelletsFörbundet håller årsmöte och vårkonferens,
10 – 11 maj 2023 i Kinnared och Falkenberg

• 10 maj startar med årsmöte för medlemmar och fortsätter med studiebesök.

• Vårmöteskonferensen hålls den 11 maj hålls på Grand Hotel i Falkenberg.

Studiebesök och vårmöteskonferensen är öppet för alla intresserade.

Ladda ner årsstämmans handlingar

• Dagen fortsätter med studiebesök i tre delar. Första delen hos Derome Timber i Kinnared med besök på sågverket och pelletsfabriken. Del två är ett besök i skogen hos ett avverkningslag och tredje delen är ett besök på en värmecentral i Falkenberg.

OBS Första dagen 10 maj startar i Kinnared och andra dagen den 11 maj genomförs i Falkenberg.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer