Elmia Lantbruk

Elmia Lantbruk

Anmälan

Mässan för alla delar av det svenska lantbruket

Elmia Lantbruk är mötesplatsen som skapar förutsättningar för ett starkt svenskt lantbruk och ett hållbart och lönsamt lantbruk med tillväxt. Här möter produkter och idéer marknaden, samarbeten startas och ny kunskap får fäste på resan mot ett än mer hållbart lantbruk.

På mässan erbjuds många aktiviteter med allt från djurvisningar till teknikvandringar.

Varmt välkommen den 16-18 oktober 2024 på Elmia i Jönköping!

Vi använder oss av cookies. Läs mer