Arvidsjaur Energi AB

Vid konvertering av olja till pellets förekommer ofta olika incitament för en konvertering, i detta fall hos Arvidsjaur Energi AB förelåg ett starkt behov av en kapacitetsökning samtidigt som ett krav förelåg att reducera oljebehovet i deras energiförsörjning.

En ny biobränsledriven fjärrvärmepanna i Arvidsjaur

En ny biobränsledriven fjärrvärmepanna i Arvidsjaur gör att kommunens innevånare nu har betydligt renare luft. Pannan ersatte huvudsakligen el- och oljeuppvärmning, och sänkte även de årliga koldioxidutsläppen med 2 600 ton.

I detta fall har en befintlig oljepanna demonterats och ersatts av en 5 MW pelletspanna, som via värmeväxlare förser det befintliga kulvertnätet med värme.

Anläggningen är utförd av KLm Energi & Mekanik AB och består av en hetvattenpanna försedd med en integrerad pelletsbrännare med automatisk urartning. En pelletssilo från Mafa på 168 m³ används som förråd.

Läs mer

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer