AMAQ i Aneby

Att använda pellets för uppvärmning är en självklarhet mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp. Förutom att man gör en god gärning för miljön så bör pellets vara det självklara valet för industrin. Hos PelletsFörbundet du goda exempel på industrier som konverterar till pellets. AMAQ i Aneby är ett.

Bioenergianäggning i Aneby

Denna anläggning är placerad hos Aneby Miljö & Vatten AB i Aneby. Anläggningen är uppbyggd av två stycken panncontainers för pellets om vardera 3 MW samt två stycken panncontainers för flis, även de om vardera 3 MW.

Amaq levererar fjärrvärme

Amaq levererar fjärrvärme till över 400 hushåll i Aneby tätort. Företag, hyreshus och villor förses med värme dygnet runt. Fjärrvärmeanläggningen på norra industriområdet har varit i drift sedan sommaren 2014 och består av fyra separata pannor, varav två eldas med flis och två med pellets.

Pelletsutrustningarna är försedda med en hetvattenpanna med integrerad brännare och flisutrustningarna är även de försedda med en hetvattenpanna men med rörligt rostersystem.

Varje pannenhet är försedd med automatisk utaskning.

Varje container är försedd värmeväxlare mot fjärrvärmenätet, vilket ansluter mot panncontainrarna via en servicecontainer innehållande all erforderlig utrustning för vattendistribution samt det totala överordnade styrsystemet. Fördelningen av vatten över de olika panncontainrarna sker helt automatiskt.

Varje container är även försedd med en askcontainer dit askan transporteras via det automatiska utaskningssystemet.

Vi använder oss av cookies. Läs mer