Service & support

När du söker service eller råd angående din pelletssvärme bör du i första hand kontakta med den som installerade anläggningen, eller tillverkaren av anläggningen. Dessutom har PelletsFörbundet en servicekarta för att hjälpa dig att hitta en installatör om du behöver råd eller service.

Vi vill att det ska vara enkelt för en konsument att få hjälp om det är något du undrar över.

När du klickar på en stjärna på kartan så ser du, tillsammans med kontaktuppgifterna, en kort presentation av företaget och de produkter man i första hand anser att man kan ta hand om.

Företag som är medlemmar i PelletsFörbundet (PF) är de med med ”Gula Stjärnor”. Hittar du inget företag i din närhet kan du även söka svar hos någon av våra övriga medlemmar som presenteras under rubriken ”Medlemmar”

För dig som kund kan det dessutom vara en extra trygghet att veta att våra medlemsföretag följer förbundets Etik & Samlevnadsregler.

Läs mer om pelletsvärme i din villa här.

Vill du som är installatör också bli ”listad” till serviceorganisationen?

Listan över serviceföretag och personer kommer efterhand att kompletteras med fler företag. Antingen företag som anmält sitt intresse själva eller företag som vi blivit tipsade om att skall vara kunniga och lämpliga att ingå och som vi sedan kontaktar. Kanske också du som jobbar som energirådgivare, skorstensfejare etc vet någon i ditt område som kan hjälpa till. Tipsa oss i så fall!

PelletsFörbundets vill också att de som listas som serviceföretag har den kunskap och erfarenhet som behövs för av att arbeta med pelletsteknik. Vi ser gärna att man kan dokumentera sin kunskap och erfarenhet. Ett exempel kan vara Certifiering enligt RES-direktivet då denna ”tredjeparts certifiering” även intygar att företaget har kunskaper kring systemlösningar som utgår från kundens behov. Vi tror att de företag som gått utbildningen och avlagt ett godkänt prov för att bli Certifierad Bioenergiinstallatör enligt RES-direktivet är lämpliga att vara med.

Var anmäler du ditt intresse?

Kontakta oss på kansliet om du är intresserad, kansliet@pelletsforbundet.se.

Vi använder oss av cookies. Läs mer