PelletsFörbundets Installatörsdag 2020

PelletsFörbundets Installatörsdag 2020

Installatörsdagen i september blir i form av ett webmöte. Vi hoppas kunna ordna en konferens senare i höst – november.

Installatörsdagen arrangeras för installatörer och panntillverkare som arbetar med pelletsanläggningar från villakaminer upp till pannor med en effekt på 500 kW. PelletsFörbundet vill under dagen informera om nuläget på pelletsmarknaden, om ny teknik och nya regler inom området. Vi vill också förklara pelletsanvändningens roll och möjligheter inom energiområdet.

  • Nuläget
  • Nya regler
  • Kommer priset på pellets att öka eller minska?

Mer information kommer.

Vi använder oss av cookies. Läs mer