Växande energiklyfta i Europa

Det finns en växande klyfta mellan de länder i Europa som har satsat på förnybara energislag och de som inte har gjort det. Det visar en ny avhandling från Luleå tekniska universitet. Sverige ligger inte dåligt till i ett europeiskt perspektiv men i jämförelse med Danmark och Tyskland gör vi det. Vi kan definitivt göra mer, framförallt på företagsnivån. Stödet som finns tillgänglig för företag som vill bygga provanläggningar är väldigt litet och anläggningarna har en hög kostnad. Det hämmar utvecklingen av ny teknik och nya företag, säger Jonas Grafström.