Var med och forma framtiden för PelletsFörbundet

Vid årsmötet i Hestra aviserade Bengt- Erik och Irene som ansvarat för vårt kansli mm att man från årsskiftet lämnar över ansvaret för kansliet till någon annan aktör, då med man ålderns rätt trappar ned. Årets strategikonferens kommer till stor del att handla om hur vi vill organisera verksamheten kommande verksamhetsår och framför allt på vad vi som medlemmar vill få ut av förbundet. PelletsFörbundet representerar enskilda entreprenörer, installatörer, transportörer, utrustningstillverkare, bränsletillverkare till tunga forskningsorganisationer som alla vill få nytta av ett medlemskap.

Man behöver inte vara ovänner för att man har olika åsikter, då det i själva verket många gånger är just åsiktsskillnader som skapar utveckling. Årets strategimöte är därför på många sätt avgörande. För styrelsen i PelletsFörbundet är det självklart att lyssna på medlemmarnas olika åsikter och värdera för och emot. När allas åsikter får ventileras kan bra beslut fattas på saklig grund.

”Vi hoppas att så många som möjligt kan komma till Lidköping den 31 oktober. Att delta i årets strategimöte är viktigare än någonsin och dina åsikter kan vara avgörande för PelletsFörbundets framtid” – säger Peter Granborn 

Mer information och hur du anmäler dig hittar du här 2018-10-31 Inbjudan Strategimöte Program